Anna Trandziuk

Anna Trandziuk-Kilian

Certyfikowany interwent kryzysowy, mediatorka, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Pozytywnej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi mobbingu, dyskryminacji, molestowania czy wypalenia zawodowego oraz diagnozowaniu i rozwiązywaniu konfliktów, w tym również w środowisku biznesowym.

W swojej pracy staram się łączyć elementy empatycznego słuchania, coachingu, mentoringu, mindfulness.

Wierzę, że uważność na osobę obok pozwala ją rzeczywiście usłyszeć, a więc także dostosować rodzaj wsparcia do jej możliwości i potrzeb. Moje dotychczasowe doświadczenia prywatne i zawodowe doprowadziły mnie do przekonania, iż budowanie na zasobach, które każdy z nas posiada jest tą najbardziej autentyczną i skuteczną drogą do osiągnięcia satysfakcji życiowej i zawodowej.

Tkwi w nas wielka moc do zmiany, do której odkrycia czasami potrzebujemy drugiej osoby!

Kryzys to doświadczenie, którego większość z nas chciałaby uniknąć, jako że wiąże się on z poczuciem utraty kontroli i chaosem, w którym nie umiemy znaleźć sensu. W takich sytuacjach nierzadko przyjmujemy postawę obwiniania siebie, doszukujemy się w swoich zachowaniach zaburzeń, patologii, nadmiarowości. Tymczasem reakcja kryzysowa jest naturalna i adekwatna, zaś sytuacja, którą ją wywołała, jest realną trudnością.

Co istotne, nie ma jednego szablonu odpowiedzi na takie same wydarzenia, dlatego najważniejszy jest osobisty odbiór specyficzny dla każdego z nas. Kryzysy są trudne, bo wybijają nas z naturalnej równowagi psychicznej, zaczynamy funkcjonować i zachować się poza typowymi dla nas normami.

Długotrwałe mierzenie się z kryzysem wyczerpuje nasze siły energetyczne i posiadane zasoby, wpływa na wzrost poczucia bezradności i niemożności poradzenia sobie z sytuacją. Zaczynamy odczuwać dyskomfort emocjonalny, coraz wyższe napięcie, w rezultacie tracimy kontrolę nad swoim życiem.

Ostra reakcja kryzysowa może trwać ok. 6-8 tygodni. Jednak, jeśli sytuacja nie znajdzie rozwiązania, może przejść w stan transkryzysowy, czyli pozorny spokój, który grozi nagłym powrotem pełnoobjawowego kryzysu przy wystąpieniu określonych czynników.

Odpowiednio przepracowany kryzys może stanowić moment zwrotny wprowadzający trwałe budujące zmiany. Uruchamiamy wówczas nasze zasoby, co w perspektywie wzmacnia nas, buduje odporność, rozwija, powoduje wzrost i dojrzałość osobowościową.

Jako interwent kryzysowy staram się z uważnością towarzyszyć osobom doświadczającym kryzysu, a w efekcie uruchomić rozwój i wzrost życiowy.

W oparciu o model RAPID towarzyszę Wam przez 3 kolejne spotkania, podczas których udzielam wsparcia emocjonalnego, określam funkcjonowanie, pomagam w tworzeniu planu działania i jego realizacji.

Jeśli będzie istniała potrzeba kontynuowania wsparcia, np. przez terapeutę, psychiatrę, prawnika, itp. przekażę taką informację podczas ostatniego spotkania.

Zebrane przeze mnie doświadczenia, osobiste i zawodowe, pozwalają mi wierzyć, że warto skorzystać ze wsparcia specjalisty, jeśli nasze dotychczasowe strategie i próby ratowania sytuacji okazują się nieskuteczne.

Obecność kogoś obok może pomóc stworzyć lub znaleźć nowe szanse i możliwości, które do tej pory wydawały się niedostępne.

Zapraszam do wspólnej pracy podczas sesji online!

Cena konsultacji: 170,00 zł (z VAT)

POZOSTAŁE KONSULTACJE